İBN-İ SÎNÂ (980-1037)

Felsefe, matematik, astronomi, fizik, kimya, tıp ve müzik gibi bilgi ve becerinin muhtelif alanlarında seçkinleşmiş olan, İbn-i Sînâ (980-1037) matematik alanında matematiksel terimlerin tanımları ve astronomi alanında ise duyarlı gözlemlerin yapılması konularıyla ilgilenmiştir.Tıp alanında dünyaca ünlenmiştir. En ünlü eseri el-Kânûn fî’t-Tıb (Tıp Kanunu) adlı eseridir.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*