KARGAŞA TEOREMİ NEDİR

Mucit: Ed Lorenz
Tarih: 1960’lar
Kaza: Bilgisayardaki bozuk çıkış…Amerikalı meteoroloji uzmanı Ed Lorenz’in bilgisayarında manasız ve komik veriler belirince, Lorenz bunların her vakitki aksaklıklardan kaynaklandığını düşündü. Ancak hatayla alakalı ipuçlarını ele geçirmek için kağıttaki çıktıda çalışmaya başladı. Bilgisayarın, başlamak için ilk sonuçları eşleştirdiğini, ancak daha sonra haritayı yok ettiğini gördü. Birden jetonu düştü: Lorenz bilgisayara aynı girdileri ikinci mertebede yüklememiş, bu küçük farklılık da, sonraki birkaç hafta boyunca, tamamiyle fark sonuçlar verip durmuştu…
Lorenz böylece, hava vaziyeti gibi küçük olayların bazen çok büyük sonuçlar doğurabileceğini izah eden “kargaşa teoremini” bulmuş oldu…

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*