ŞOK REHABİLİTASYONU NEDİR

Mucit: Julius Wagner-Jauregg
Tarih: 1917
Kaza: Kesimhane işçilerinin kesim metodu…ECT (Electroconvulsive the-rapy) denilen elektroşok rehabilitasyonu, kesimhane işçilerinin, domuzların elektrikle sersemlemelerinden sonra çok sakin durduklarını fark etmelerinin bir neticesi…
ECTye, beyne elektrik akımı verilmesi suretiyle, çöküntü gibi akıl hastalıklarının semptomlarını engellemekteki son çare olarak bakılıyor.
Elektroşok rehabilitasyonu fikri, sıtma aşısıyla frengili hastaları te­davi eden Avusturyalı Julius Wagner-Jauregg tarafından geliştirildi.
1927 seneninde Nobel Ödülü alan VVagner-Jauregg, bu fikre, “bir sisteme elektrik verilmesinin rehabilitasyon edici özellik taşıyacağından yola çıkarak erişti. Ve böylelikle, çok tartışılan şok tedavisi doğmuş oldu…
Bu arada, şizofrenlerin tabii yollardan çarpılmalarının, hastalık belirtilerinin iyileşmesine kapı araladığı da belirlenmişti. Psikiyatristler, hastaların beynine elektrik akımı uygulamak yoluyla, anlaşılması güç tedavinin gerçekleştiğini belirtiyorlardı. Ancak ECTnin kısa müddetli bellek kaybına kapı aralaması dışında ehemmiyetli tesirinin bulunmadığına konusunda muayenehane belirtilere az da olsa rastlanıyor. Hastaların tedavi edilmesine yönelik olarak bu yol çok uzun vakitten beri kullanılmaya devam ediyor.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*