Teknoloji Nedir? 

Teknoloji Nedir?

Teknoloji: Son zamanlarda teknoloji; temel ve uygulamalı bilimlerin verilerinin yaratıcı süreçler içerisinde imalata dönüştürülmesini, kullanımını ve toplumsal tesirlerinin analiz etmesini kapsayan bir süreç olarak tanımlanmaktadır.

 

Aşağıda teknolojinin ne olduğunu tam karşılamaya çalışan bir takım tanımlar bulunmaktadır; bazıları bu tanımlamaları bilhassa eğitim açısından ele almaktadır.

1. Teknoloji, insanın bilimi kullanarak tabiata üstünlük kurmak için tasarladığı rasyonel bir disiplindir (Simon, 1983, s.173 ).

2. Teknoloji somut ve tecrübi manada temel olarak teknik istikametten yeterli küçük bir grubun örgütlü bir hiyerarşi yardımıyla bütünün geri kalanı (insanlar, olaylar, makineler vb. ) üzerinde denetimi sağlamasıdır (McDermott, 1981, s.142 ).

3. Öğretim teknolojileri tarihi ile ilgili ehemmiyetli bir isim olan Paul Saetller teknolojiyi şöyle tanımlamaktadır: “Teknoloji (Latince texere fiilinden türetilmiştir; örmek, oluşturmak (construct ) mananına gelir ) birçoklarının düşündüğü gibi makine kullanmak değildir. Teknoloji, bilimin uygulamalı bir sanat dalı haline dönüşmesidir. Uygulamalı sanat terimi Fransız sosyolog Jackques Ellul tarafından kullanılmış ve kısaca technique olarak isimlendirilmiştir. O, teknolojiyi bir technique uyarınca yapılmış bir makine olarak görmüş ve bu technique’nin ancak küçük bir bölümünün makine tarafından dile getirilebildiğinden söz etmiştir. Belirli bir teknik sayesinde yalnızca makinenin değil, bu makineye ait öğretimsel uygulamalarında gerçekleştirilebileceğinden söz etmiştir. Netice olarak davranış bilimi ile öğretim teknolojileri arasındaki ilişki, natürel bilimlerle mühendislik teknolojisi arasındaki veyahut biyoloji ile sıhhat teknolojisi arasındaki ilişkiyle benzer hem de aynıdır” (Saettler, 1968, ss. 5-6 ).

4. Tanınmış kişi bir eğitim teknoloğu olan James Finn teknolojiyi tanımlarken şöyle demektedir: “Makine kullanımının yanı sıra teknoloji, sistemler, işlemler, idare ve kontrol mekanizmalarıyla hem insandan hem de eşyadan meydana gelen meselelere, bu meselelerin zorluk derecesine, teknik çözüm ihtimallerine, ve ekonomik değerlerine uygun çözüm üretebilmek için bir bakış açısıdır” (Finn, 1960, s.10)

5. Bilim ve teknolojinin farklılığını belirtmek için ilk nükleer denizaltıyı yapan ve serbest bir eğitim eleştirmeni olan Amiral Hyman Rickover şöyle söylüyor: “Bilim ve teknoloji birbirine karıştırılmamalıdır. Bilim tabiattaki görüngülerin (fenomenlerin ) gözlenerek, zati var olan doğru ve gerçeklerin ortaya çıkarılması ve bu gözlemler neticeninde ele geçirilen verilerin tertip ederek gerçeklerin ve bunlar arasındaki ilişkilerin ortaya konulduğu kuramların oluşturulmasıdır. Teknoloji hiçbir zaman bilim için bir otorite olamaz. Teknoloji insan aklını ve vücudunu güçlendirmek, üstün kılmak için geliştirilecek aletler, teknikler, ve yollar üzerinde durur. İlmi yol insan etmeninin tamamiyle dışlanmasını gerektirir, şöyle ki; gerçeği arayan kimse, kendinin ya da diğer insanların hoşlanacağı veya sevmeyeceği şeylerle, popülist değerlerle ve rastgele bir çıkar uğruna çalışmaz. Diğer yandan teknoloji fikir (bilim ) değil de hareket olduğundan, şayet beşeri değerler göz ardı edilirse tamamıyla tehlikeli bir neticeye da sebep olabilir (Knezevich & Eye, 1970, s.17 ).

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*