Kanal Görüntülemede Büyük Başarı

Son yıllarda şehirlerde artan nüfustan dolayı ve şehrin altyapı çalışmalarının yetersiz olmasından kaynaklanan sebepler nedeniyle kanalizasyonlarda birçok problemler tıkanıklıklar meydana gelmektedir. Özellikle evlerde ve konutlarda ve birçok insanın bulunduğu büyük apartmanlarda kullanılan pis sular, tuvaletlerden gelen artıklar ve bunun beraber gider borularına atılan bazı maddeler ve tonlarca pis sular bu borular aracılığı ile kanalizasyonlara gönderilmektedir.

Bundan dolayı bu maddeler belli bir süre sonra bu kanalizasyonların borularının tıkanmasına sebep olmaktadır. Bu problemin çözümü için kullanılan kanal görüntüleme cihazları vardır. Kanal görüntüleme cihazları ile pis su borularında ve kanalizasyonlarda bulunan tıkanıklıklar kolayca bulunur ve tamir edilir. Bu cihazların kullanılmasıyla daha birçok kullanım alanında problem olan sorunlar çözülmektedir.

Kanal görüntüleme cihazlarının, kullanım ve uygulama alanları genellikle şöyledir: atık su ve yağmur suyu, şebeke ve kolektör hatları,  fabrika atıklarının attığı kimyasal ve endüstriyel atıkların taşındığı boru hatlarının görüntülenmesi ile bu borulardaki tıkanıklıkları ve arızaları kesin bir şekilde nokta tespiti yaparak tamir edilir. Ayrıca boru sulama ve drenaj sistemleri ile AÇP, HDPE ve CTP içme suyu gibi bundan boru hatlarındaki çatlakları ve program olabilecek noktalardaki sorunları tespit eder. Aynı zamanda kanal görüntüleme robotları bu işlem yaparken gittiği borunun mesafesini kanal eğimini ölçerek kaydeder.

Kullanım alanlarına gelirsek ise, yukarda saydıklarımıza beraber robotların görüntülemesi ana parsel bacaları ve muayene bacalarının görüntülenmesi, binada daire içi hatların görüntülenmesi, düşey hatlar yani kuyuların görüntülenmesi, her türlü karanlık ortamın görüntülenmesi, havalandırma kanalları ve bina bacalarının görüntülenmesi gibi birçok yerde bu kanal görüntüleme robotları ve cihazları kullanılmaktadır.

Bu şehirde bulunan her çeşit borularda ve kanalizasyonlarda yapılan görüntüleme iş yapı denetim görevlisi nezaretinde yapılmaktadır. Alınan kanal görüntüler kaydedilir uygun bir usule göre tamiri yapılmaktadır.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*